Organizacijski tim

Izvor: Razmjena Vještina @ FOI

Skoči na: orijentacija, traži

Tim programa razmjene vještina čine:

  • Tonimir Kišasondi - Znanstveni novak na fakultetu organizacije i informatike (FOI) Zadužen za organizaciju sadržaja pojedine radionice Razmjene vještina
  • Josip Lisec - Student preddiplomskog studija FOI-a
  • Goran Kapun - Student diplomskog studija FOI-a

Razmjena zahvaljuje diplomandima fakulteta koji su sudjelovali u organizaciji do svojeg diplomiranja:

  • Siniša Olujić - student druge godine diplomskog studija Organizacija poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike, član udruge Academica, zadužen za pisanje projekata, traženje financijskih sredstava i organizaciju sadržaja pojedine radionice Razmjene vještina.
  • Igor Vuk - student preddiplomskog studija informacijski sustavi na Fakultetu organizacije i informatike, zadužen za pomoć u organizaciji radionica i predavanja razmjene vještina.
  • Martina Šimičić - studentica druge godine diplomskog studija informacijsko i programsko inženjerstvo na Fakultetu oganizacije i informatike, studentska savjetnica, član udruge Academica
  • Vatroslav Mileusnić - student druge godine diplomskog studija Baze podataka i baze znanja na Fakultetu organizacije i informatike, član Studentskog zbora Fakulteta
  • Alen Delić - Student preddiplomskog studija na Fakultetu organizacije i informatike
  • Ozano Rokov - student druge godine diplomskog studija Organizacija poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike, Predsjednik Studentskog zbora Fakulteta
  • Vedran Marčetić - student preddiplomskog studija informacijski sustavi na Fakultetu organizacije i informatike, član studentskog zbora fakulteta
Osobni alati