Više o razmjeni

Izvor: Razmjena Vještina @ FOI

Skoči na: orijentacija, traži

Razmjena vještina u Varaždinu izvodi se uz pomoć udruge Akademska mreža (Academica).

Academica je udruga akademskih građana čiji je cilj pratiti studenta od ranih dana izgrađujući njegov profil budućeg zaposlenika, odnosno stručnjaka. Profil uključuje sve aktivnosti koje je student napravio tijekom studiranja u sklopu poslova udruge. Udruga također raznim edukacijama podiže kvalitetu svojih članova. Profil člana je u biti opsežna verzija životopisa kojeg po zapošljavanju može priložiti uz prijavu za posao. Udruga će profiliranje članova raditi isključivo objektivno na temelju izvršenih obaveza te uspjeha na studiju kako bi naš profil bio što realniji odraz kompetencije naših članova.

Trenutno aktivni projekti jesu: Razmjena vještina i XicaWeb [1]

Osobni alati